Odborné prořezání ovocných stromů

Předjaří a konec podzimu je vhodný na prořez ovocných stromů. Ovocné stromy mají být vzdušné, aby nedocházelo k šíření houbových chorob a výrazně se zlepšila kvalita ovoce.

Zachování starých odrůd očkováním

Provádím přeočkování starých odrůd ovocných stromů pro jejich zachování.

Práce s motorovou pilou

Provádím kácení nerizikově stojících stromů, řezání dřeva, prořezávání stromů. Kácení stromů se provádí hlavně během vegetačního klidu (1. říjen - 31. březen).